За свободното време и серенадата с усмивка 🙂
(забележка: този текст е изцяло хумористичен)

Знаете ли, че съществуват няколко разновидности на серенадата?
И нежния пол реагира на тях също така различно?

Ефективността на въздействие върху жените на различните видове серенада, исторически е прието да се оценява или по отдавна остарялата и по-проста  скала на Джакомо Казанова, или по научному – в проценти. Ние, желаейки да бъдем в крак с времето, естествено, избрахме втория вариант. Списъка е съставен според нарастване индекса на ефективността:

Немска серенада.
Влюбеният, целящ икономии на средства, сам напъва гърло a capella, без да прибягва до помощта на музиканти. Препоръчва се за талантливи и гласовити  кавалери. Ефективност – 5-7% !

Сицилианска серенада.
Изпълнява се, когато предварително е известно, че законният съпруг (или постоянният съжител) на вашата Дама, си е у дома. Нужна е изключителна наглост и храброст. Тарифира се двойно, заради големия риск за здравето на музикантите. Ефективност – 13-15% !

Кубинска серенада.
Изпълнява се без конкретен адресант, но при наличието на перспективна група жени (женско общежитие, почивен дом, пансиони и др.) с надеждата, че някоя ще я приеме за своя сметка и ще поддаде… Ефективност – 25-38% в зависимост от сезона.

Италианска серенада.
Кавалерът, стоящ в обкръжението на музиканти, отваря уста, сякаш пее сам. Трябва артистизъм, познания по италиански и репетиции „на сухо”. Ефективност – 74%!

Испанска серенада.
Изпълнява се, припявайки на едно коляно. В хладно и дъждовно време се тарифира от музикантите в двоен размер. Ефективност – 86%!

Мексиканска серенада.
Изпълнява се с характерни „подвиквания” и задължитерно с традиционните мексикански шапки. За българина овладяването на „подвикванията” е невъзможно,  затова съществуват специално обучени музиканти ( мариачи ) . Чистосърдечното „подвикване” много помага при скарване по ваша вина. Ефективност /перспектива – помиряване/ – 98%!

Внимание! Професор Артуро Ди Дженаро в своята книга „Серенада преди, после, по време и вместо секс” твърди, че комбинацията от испанска и мексиканска серенада, дава невероятната сумарна ефективност от 109%!!!

Желаем успех!